Stambeni objekat (P)

Stambeni objekat (P) Objekat: stambeni objekat (P) Lokacija: Ulica Koste Simina br.37, Čenta Investitor: Privatni investitor Površina: 152.03...

Stambeno poslovni objekti

Stambeno poslovni objekti Objekat: stambeno poslovni objektiLokacija: ZrenjaninInvestitor: privatno licePovršina:...

Porodična stambena zgrada

Porodična stambena zgrada Objekat: porodična stambena zgradaLokacija: ZrenjaninInvestitor: privatno licePovršina:...

Upravna zgrada PerSu

Upravna zgrada PerSu Objekat: upravna zgrada PerSuLokacija: ZrenjaninInvestitor: PerSu marketiPovršina:...