Enterijer

Dizajn i projektovanje enterijera se odvija u nekoliko etapa razrade. Pri prvom susretu se definiše projektni zadatak i identifikuju stilske i funkcionalne postavke. Poželjne su osnovne informacije o objektu i fotografije. Nakon toga naš tim izlazi na teren i prikuplja sve potrebne informacije. Arhitektonski studio Nuova Vam može ponuditi konsultantske usluge i dalju razradu projekta do sledećih faza:

Idejno osmišljavanje enterijera

Obuhvata idejno osmišljavanje dizajna vašeg prostora sa predlogom izbora palete boja, materijala, gotovog nameštaja i dekoratvnih detalja. Ova faza ne uključuje izradu 3D modela i fotorealističnih prikaza.

Izrada projekta enterijera

Detaljna razrada projekta uključuje pripremu tehničkog opisa i grafičkih priloga enterijera i nameštaja (arhitektonske osnove poda, plafona i izglede karakterističnih zidova u razmeri 1:100 do 1:75 u skladu sa potrebama projekta). Definiše se raspored prostorija i elektro instalacija, dispozicija i izbor nameštaja i rasvete, tehnička razrada svakog novog elementa koji je potrebno izraditi (projekat izrade nameštaja, zidova…) , predlog boja, materijala i dekorativnih detalja. Sve ovo će biti izrađeno i u programu za 3D modelovanje, kako biste imali jasnu sliku budućeg izgleda prostora. Po dogovoru i zahtevima izrađuju se 1-3 varijante predloga. Uz ovaj projekat ćete dobiti i okvirnu kalkulaciju celokupnog preuređenja.

Realizacija enterijera

Obuhvata koordinaciju i nadgledanje radova, dizajn i tehničke ctreže nameštaja i elemenata enterijera, nabavku nameštaja, nadgledanje montaže elemenata kako bi sve bilo u skladu sa dogovorenim projektom.